Examenreglement

- De examens mogen niet door derden, anders dan de geregistreerde examenkandidaat, worden uitgevoerd.

- Er mag geen lesstof tijdens het examen worden gebruikt

- Indien de examenregels niet worden gevolgd, dan zou het certificaat niet kunnen worden uitgereikt.

- Over de vragen en resultaten van het examen worden geen mededelingen gedaan.

- Het beste antwoord is goed.


Novanorm

Home

Algemene Voorwaarden

Adresgegevens Novanorm

Examenreglement

Aansprakelijkheid

  © 2019 NovaNorm - alle rechten voorbehouden | Alle prijzen zijn incl. BTW